Financiële verantwoordelijkheid


Stichting Future 4 MS biedt naast zorg, begeleiding ed maar ook wonen en faciliteiten. Stichting Future 4 MS is opgericht en wordt gedragen door de bestuurders, Jeannette, Robin en Anna. Zij ontvangen hiervoor de onbelaste vrijwilligersvergoeding (2024: € 2100,-) en een vergoeding voor eventele gemaakte kosten tijdens het uitvoeren van vrijwilligers taken zoals reis en verblijfskosten. Deze kosten zullen in het opvolgende jaar in januari worden ingeleverd, beoordeeld en uitgekeerd. Het bestuur is woonachtig in het wooninitiatief en zal net als alle bewoners huur, servicekosten e.d. betalen. Bewoners/zorgvragers wonen zelfstandig in een vrijstaande wooneenheid op een gezamenlijk terrein met diverse faciliteiten. Een aantal faciliteiten zullen worden gerealiseerd m.b.v. bestemmingsreserves.


Deze reserves worden gevuld door:

 • huur
 • servicekosten
 • stroom
 • huur van gemeenschappelijke faciliteiten waar zorg wordt geleverd
 • locatiekosten zorg (dit wordt in mindering gebracht op het zorgtarief van het eigen personeel)

 

De beoogde faciliteiten, welke binnen 5 jaar zullen worden gerealiseerd zijn:

 • verwarmt zwembad met beweegbare kap
 • behandelhuis met behandelkamer, infrarood sauna, toilet en douches
 • muziekhuis
 • activiteitenhuis
 • kantoor met vergaderruimte (t.b.v. administratie, workshops, informatie investeerders)
 • moestuin

 

Na realisatie van de voorzieningen t.b.v. het behalen van de doelstelling zal het doel van de bestemmingsreserves wijzigen naar uitbreiding van het van het wooninitiatief in andere regio’s t.b.v. mensen  met MS. Dit zal onder andere financieel mogelijk worden gemaakt door subsidies aan te vragen voor ons innovatieve wooninitiatief. PNO Consultants heeft aangegeven dat Stichting Future 4 MS hiervoor in aanmerking zou kunnen komen. Daarnaast zal er ook extra financiële middelen worden geworven d.m.v. crowdfunding en het aantrekken van externe investeerders.
 


Financiering F4MS

 

Voor het realiseren van het wooninitiatief, incl. grond, voorzieningen en het financieren van de bouw inclusief bouwperiode is een investering van  

€ 19 miljoen noodzakelijk. Om het bedrag bij elkaar te krijgen zal het bestuur subsidies bij de Nederlandse overheid, Europese Unie, zorg organisaties en subsidieregelingen onderzoeken en actief sponsoring en investeerders zoeken. Daarnaast worden er lokaal 2 personen in het commissariaat op genomen die de belangen voor F4MS zullen behartigen en financierders zullen benaderen. Ook zal F4MS online bereikbaar zijn m.b.v. een website voor sponsoring en informatie om eventuele investeerders te informeren en aan te trekken.

Met het geïnvesteerde bedrag van € 19 miljoen kan het wooninitiatief worden aangekocht en gebouwd. Het bouwen en gereedmaken zal naar verwachting 6 maanden in beslag nemen. Daarna kunnen de bewoners intrekken. Alle bewoners betalen huur, servicekosten, water en stroomkosten voor oa nutsvoorzieningen, leegstand en het onderhoud en/of een bijdrage voor de maaltijdvoorziening.

 

Het rendement zal elk half jaar worden uitgekeerd samen met de afbetaling van de investering aan de investeerders, startende 6 maanden na de start van de bouw. Het uitbetalen van de afbetaling en uitkering van het rendement zal onder leiding van de boekhouder, 2 maal per jaar worden uitgevoerd.

Om transparant en duidelijk jaarlijks alle inkomsten en uitgaven te verantwoorden zal een geaccrediteerde boekhouder de jaarverslagen opstellen c.q. behoordelen. Na goedkeuring zullen deze op de website worden geplaatst en aan alle investeerders worden alle jaarcijfers en verantwoording toegestuurd.
 

Exploitatierekening

 

In 2022 is het idee ontstaan vanuit geluiden van mensen met MS dat ze niet zichtbaar zijn, niet de benodigde zorg of voorzieningen krijgen. Of dat zij niet worden gestimuleerd of de gelegenheid krijgen om van toegevoegde waarde te zijn voor de maatschappij. De oprichters van

Stichting Future 4 MS dachten; verbeter de wereld begin bij jezelf.


En is dat mogelijk?

Kan dat uit?

De zorg in eigen hand nemen, zelf de regie voeren.

Hoe moet dat worden betaald.


Tijdens het onderzoeken naar de mogelijkheden om het wooninitiatief op te zetten zijn zij voor een grote verrassing komen te staan. Het kan!

Met de exploitatie berekeningen wilt Stichting Future 4 MS aantonen dat het anders kan. Een groen en betaalbaar wooninitiatief met gespecialiseerde zorg. Zonder verschillende management en administratieve lagen in de organisatie, door het kleinschalig te houden, Future 4 MS is ervan overtuigd dat het beter, samen én goedkoper kan.

 

De exploitatie van Stichting Future 4 MS is opgenomen in het ondernemingsplan 

 

 
Financiële balans 2023


Totaal

Inkomsten           € 54.756,60              Donaties                              Eigen middelen

                                                                 € 36.186,87                          € 18.569,73

Uitgaven               € 28.003,85

                                                                 Reis- en verblijfkosten       Kantoor                    Vergaderen/bijeenkomsten          Bedrijfskosten    

                                                                  €  9.467,90                           € 9.760,46                 € 6.716,30                                        € 2.059,19  


Totaal gelden op 31-12-2023              €  26.752,75 

unsplash