Kernwaarden

 

Wij werken aan een inclusieve samenleving, waar iedereen ‘thuis’ kan zijn en

waar het ‘goed wonen’ is. Dat doen we bij voorkeur samen. Samen zijn we

verantwoordelijk voor het wooninitiatief en alle voorzieningen, voor het vormen

van strategie en mogelijkheden voor innovatie en het behoud van onze aarde.


Door MS voor MS
We werken mét mensen vóór mensen. We gaan op een respectvolle manier met elkaar en onze bewoners om. Dat betekent dat we echt luisteren, de tijd nemen en begrip tonen. We gaan altijd uit van de zelfredzaamheid van mensen. We zijn betrokken, geloven in verbinding en de kracht van samen. We zijn benaderbaar en bereikbaar. Bewoners kunnen op ons rekenen.


Daadkrachtig
We denken in oplossingen. In alles wat we doen. We hebben visie en een proactieve houding. Gedreven bepalen wij ons beleid en maken we keuzes. Daarbij kijken we vooruit. We zorgen vandaag samen voor de innovatieve hulpmiddelen en groene oplossingen voor morgen. Daadkracht betekent ook dat we het lef hebben om een eerste stap te zetten. Gewoon samen doen. 


Eigenzinnig
We hebben een eigen visie op hoe wij onze kerntaken als wooninitiatief samen invullen. Vooruit­strevend als wij zijn, zoeken we naar originele en creatieve oplossingen. We zoeken grenzen op en durven zelf te denken, te beslissen en te organiseren.


Het doel: oplossingen die mensen verder brengen met de juiste passende zorg in een klimaat bewuste omgeving.


Onze belofte: wij bewegen met je mee
Wij vinden dat iedereen prettig moet kunnen wonen, zoals hij of zij dat wilt. We werken elke dag aan duurzame oplossingen die passen bij beperking en levensfase. Daarin bewegen we graag met je mee. We verkennen de weg, maken zaken mogelijk en overzichtelijk, gaan graag het gesprek aan en werken vandaag op een daadkrachtige manier aan het wonen voor morgen.

Een goed leven begint bij goed en groen wonen. 

DoelstellingMet Stichting Future 4 MS, kortweg F4MS, wordt er toekomst geboden aan

mensen met MS. Het verhogen van de kwaliteit van leven en zingeving.

Op  een gasloosen energiezuinig wooninitiatief, zorg en hulpmiddelen

aanbieden omparticipatie te vergroten en zonder het gebruik van

fossiele brandstoffen.


Er worden op een kavel  26 vrijstaande woon/zorg eenheden, 4 mantel-

zorgwoningen en een gemeenschappelijk, activiteiten gebouw geplaatst.

Hierdoor is er ruimte voor elke bewoner om zelfstandig, veilig en prikkelarm

te wonen met zorg en voorzieningen dichtbij.


Met behulp van technische installaties en gebouw automatisering zal elke bewoner (on)bewust bijdragen aan het behoud van de natuur en een reductie van o.a. co-2. Stichting Future 4 MS wilt zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn. Zij gaat dit na streven door o.a. zelf voeding te telen en/of verbouwen.

Omdat MS gevoelig is voor overprikkelingen en kan resulteren in exacerbaties, wordt er d.m.v. het ‘uit verband’ plaatsen van de woningen zoveel mogelijk getracht overprikkeling van geluid en beelden te reduceren. Ook zal er in de gebouwen rekening worden gehouden met specifieke voorwaarden zoals isolatiemateriaal of andere bouw voorwaarden aanvullend op het bouwbesluit '12.


Daarnaast biedt F4MS ook een beweeg/activiteiten ruimte, een gemeenschappelijk woon/eetkamer en zorg aan huis. Door alle ruimtes dichtbij te hebben voor het gecombineerd organiseren van activiteiten, begeleiding en zorg dichtbij wordt er bespaard op zorgkosten. 

Daarnaast is F4MS overtuigd n.a.v. medische publicaties dat door middel van het reduceren van overprikkelingen en het stimuleren en activeren d.m.v. begeleiding, activiteiten en technische innovatieve hulpmiddelen mogelijkheden voor participatie, vrijwillige/betaalde baan te creëren en de kwaliteit van leven en zingeving wordt verhoogd.

 


Stichting Future 4 MS

  

Handels naam                                                            Stichting Future 4 MS (afgekort F4MS)

KVK                                                                              90147332

RSIN                                                                             865223105

Rechtsvorm                                                                Stichting

Administratie                                                             het beheer zal zelf de administratie bij houden. Echter zal de jaar rekening en de betalingen                                                                                                         aan investeerders onder begeleiding of door een boekhouder worden uitgevoerd.

Tariefomzetting                                                         Gezondheidszorg vrijgesteld van btw 0%

                                                                                     Persoonlijk begeleiding en coaching 21 %

Frequentie omzetbelasting                                     Jaarlijks

BTW-nummer                                                            besluit en nummer nog te ontvangen door de belastingdienst

Vergunningen                                                            Vergunning zijn niet benodigd. Wel is er een meldplicht voor de WTZ (wet toelating                                                                                                                         zorginstellingen) voor het afsluiten van zorgcontracten. Stichting Future 4 MS zal zich ruim                                                                                                             voordat het noodzakelijk is melden bij Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg.

Subsidies en sponsoring                                          Stichting Future 4 MS zal i.s.m. PNO Advies onderzoeken naar de mogelijkheden voor                                                                                                                     Subsidies. Daarnaast wordt er ook gelden geworden d.m.v. crowdfunding.

Verzekeringen                                                           Stichting Future 4 MS zal voor realisatie mogelijke verzekeringen onderzoeken. Hierbij valt te                                                                                                         denken aan bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid, opstal- en inboedelverzekering. Maar ook                                                                                                       voor  rechtsbijstand, werkgever en een arbeidsongeschiktheid verzekering.  Daarnaast zal de                                                                                                       stichting d.v.m. de verplichte werkgeverslasten zorgdragen voor voorzieningen zoals WW, WIA                                                                                                     en pensioen t.b.v. het personeel. Ten behoeve van het bestuur zal er ook worden gekeken                                                                                                             naar een bestuursaansprakelijkheid                                                                                    

Stichting Future 4 MS

 

Future 4 MS gaat wonen en zorg scheiden. Het wooninitiatief biedt wonen op basis van een VPT (Volledig Pakket Thuis) of een MPT (Modulair Pakket Thuis). Voor een wooneenheid zal de bewoner o.a. huur, servicekosten en een bijdrage voor de verbruikte energie en  het water maandelijks automatisch betalen. De vraag gerichte zorg wordt bekostigd obv een WLZ indicatie. De energiezuinige voorzieningen zoals bv zonnepanelen en batterijen zijn opgenomen in de bijdrage voor stroom. Het onderhoud van deze voorzieningen zijn opgenomen in de servicekosten.


Woningen

Het wooninitiatief zal bestaan uit 26 vrijstaande woon- zorg eenheden 4 mantelzorg woningen en een gemeenschappelijk/activiteiten gebouw. Dit zal gebouwd worden op een kavel. De woningen worden ‘uit verband’ gebouwd zodat elke woning vrij gelegen is en geen zicht/geluidsoverlast heeft op/van de buren.

Alle woningen zijn ingericht voor bewoning met handicap/chronische ziekte en zullen toegankelijk worden afgeleverd. Bijvoorbeeld wandsteunen, vloerverwarming of rolstoeltoegankelijk. Daarnaast zullen er innovatie hulpmiddelen worden geplaatst. Deze hulpmiddelen zullen enige belasting wegnemen bij de bewoner, een veilige leefomgeving creëren en de kwaliteit van leven vergroten.  Indien de bewoner voor verhuizing beschikt over voorzieningen zoals een hoog/laag keuken kan deze worden meegenomen m.b.v. Convenant meeverhuizen van individuele mobiliteitshulpmiddelen en roerende woonvoorzieningen bij een verhuizing.  Elke woning is ingericht met een complete keuken en badkamer, logeerkamer en een master-bedroom.


Elke woning heeft een voor en achtertuin. Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het aanleggen van een tuin en/of het rolstoelgeschikt maken. Huisdieren zijn welkom op het eigen perceel van de woning. De bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het zorg dragen dat deze dieren het perceel van de woning niet kunnen verlaten. Dit geldt ook voor konijnen, katten ed.. Op deze manier kan F4MS ook een veilig thuis bieden voor mensen met allergieën of angsten voor bv honden.

Vanuit de voortuin leidt er een geasfalteerd pad van elke woning naar het gemeenschappelijk gebouw en de toegang van het park.

Gemeenschappelijk gebouw


In het gemeenschappelijk gebouw is er een appartement voor een verpleegkundige en een logeer appartement welke kan worden ingezet voor logeeropvang. Ook kan het worden gebruik voor familie die een nachtje over komt. Ook beschikt het gebouw over een kantoor voor het bestuur, een sportzaal met fitnessapparatuur en een gemeenschappelijke woonkamer.


De leefkeuken zal groots worden opgezet en voorzien zijn van voldoende apparatuur en voorzieningen om dagelijks voor alle bewoners een gezonde lunch/avondmaaltijd te bereiden. De bewoners zullen hier hun avondmaltijd gebruiken, welke zal worden gemaakt door een specialist op het gebied van voeding en MS.  In dit gebouw zullen er activiteiten, gericht op participatie en de zorgzame buurt, worden georganiseerd. Op termijn zal er ook een verwarmd therapiebad t.b.v. oa hydrotherapie revalidatie, worden gecreëerd. Op voorwaarden en in overleg mogen alle bewoners van F4MS gebruik maken van de faciliteiten.
Groene energie

 

Met de energiecrises van ‘22/23 in gedachten samen met de energiebehoefte voor elektrische hulpmiddelen van mensen met een beperking, is het bestuur zich gaan verdiepen in de mogelijkheden om in de eigen energiebehoefte te voorzien.

Uit recente cijfers blijkt dat in Nederland de temperatuur is gestegen in de afgelopen 10 jaar en er is ook een toename in zonuren is geconstateerd. Dit houdt in dat het aantrekkelijk is om gebruik te maken van zonne-energie. Echter is er niet elke dag zon in Nederland. Om een tekort aan energie te voorkomen, hebben we een aantal voorzieningen georganiseerd.

Alle woon- zorg eenheden zullen worden voorzien van vloerverwarming. Alle woon- zorg eenheden koken op groene stroom en alle voorzieningen zijn elektrisch aangestuurd. Er is geen gas aansluiting.

Ook in het gemeenschappelijk/activiteiten gebouw is geen gas aansluiting en zal er elektrisch worden gekookt.

Alle voorzieningen zoals innovatieve hulpmiddelen, de beweegapparatuur of het toekomstige therapiebadzal op een energiezuinige wijze worden aangestuurd en/of verwarmd. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van de opgevangen zonne-energie en een mobiele kap voorzien van zonnecollectoren. Hoewel de start voor het leveren van groene energie aan de hoge kant is voor de bewoner, zal dit afhankelijk van de opbrengsten van de groene energie en zal na verloop van tijd naar beneden voorden bijgesteld, Alle teveel betaalde kosten zullen worden gestorneerd.


Zonnepanelen

Ook worden er op alle daken van de woon- zorg eenheden en het gemeenschappelijk/activiteiten gebouw zonnepanelen geplaatst zodat we zoveel mogelijk zelf  voorzien in de energiebehoefte.  Ook zal er op het terrein een stuk grond worden vrij gehouden om een  grote hoeveelheid zonnepanelen te plaatsen.

 

Duurzame Batterijen

De energie die niet direct wordt verbruikt zal worden opgeslagen in batterijen. Op het moment dat we niet voldoende zonne-energie opvangen voor de continuïteit van voorzieningen is er energie vanuit de batterijen aanvullend. 

 


       

Beleid

unsplash