Marketingplan

Zorg Stichting Future 4 MS

Bedrijf en markt volgens SWOT-analyse


Kracht

- vasten hulp/verzorgende voor client

- 24 uur zorg

- Gespecialiseerde zorg

- continuïteit

- eigen regie

- activatie

- stimulatie participatie

- ruim aanbod workshops

- ruim aanbod dagactiviteiten

- veel faciliteiten

- veel beweeg voorzieningen

- standaard innovatieve voorzieningen

- Opgeleid en ervaren personeel/bestuur

- ondersteuning van experts

- volledig klimaat neutraal

- groene energie

- besparing zorgkosten

- leer/werk plaatsen

- veel locaties om bij te dragen als vrijwilliger

- gezamenlijke faciliteiten en activiteiten

- vergroten levenskwaliteit

- herkenning, erkenning en acceptatie

- samenhorigheid bewoners-wijk

- faciliteiten logeeropvang

- faciliteiten waar aanbieders gebruik van kunnen maken

- korte lijn zorgkantoren en WMO

- korte lijnen management/bestuur

- leegstandfonds


Zwakte

- regelmatig wijzigende wetgeving

- uitval ingehuurde dienstverleners (zorg)

- handelsnaam ‘Stichting Future 4 MS’ is nieuw’

- hoge investering

- lage opbrengst zonnepanelenKansen

- Geen concurrentie

- mogelijkheden voor uitbreiding

- Groeiende markt voor wooninitiatieven

- Grote en groeiende populatie met MS

- Energiebesparing is een actueel onderwerp

- Korte lijnen organisatie

- Ervaringsdeskundige bestuur

- D.m.v. samenhorigheid en samenwerking het wooninitiatief mogelijk maken

- A.g.v. overheid beleid blijven mensen met beperkingen langer thuis wonen

- Interesse meerdere gemeentes voor F4MS

Bedreiging

- PGB tarieven zijn veel lager dan van instellingen

- Zorginstellingen met MS onderzoek centra bieden kortere lijnen met behandelaars

- Inflatiecrises dwingt aanbieders tarieven te verhogen
Conclusie


Stichting Future 4 MS is kansrijk omdat er geen concurrentie is en de groei van mensen met MS toe blijft nemen en de overheid niet voornemens is om van beleid ‘zolang mogelijk thuis wonen’ te veranderen.

Veel aangesloten ZZP dienstverleners zullen graag willen blijven werken of een extra uurtje maken als de situatie daarom vraagt, a.g.v. bijvoorbeeld de energiecrises. Door de betrokkenheid van deze dienstverleners en doordat zij in de regio zijn gevestigd, zijn zij flexibel inzetbaar.

Bij de oprichting van Stichting Future 4 MS zijn diverse (medische) experts betrokken. Zij zullen met regelmaat het initiatief bezoeken voor een workshop en blijven hierdoor betrokken bij de bewoners/zorgvragers.

Door gezamenlijk op een terrein te wonen zijn er geen extra reiskosten/tijd. Hierdoor kan er aanzienlijk worden bespaard en de zorgkosten reduceren.

Het bestuur heeft uitgebreide kennis van sociale voorzieningen en verzekeringen. Hierdoor kan het middels een participatie, de Zorgzame Buurt met lagere tarieven dan een zorginstelling, vergelijkbare en gespecialiseerde zorg worden aangeboden.

Het gebruik van groene energie wordt steeds urgenter. Met de huidige klimaatveranderingen dringt het besef steeds meer door dat ‘wij’ fossiele brandstoffen zo veel mogelijk moeten vermijden. Stichting Future 4 MS speelt hier op in door m.b.v. subsidies volledig groene energie te gebruiken voor zowel de woon- zorg eenheden als de gemeenschappelijke faciliteiten.

Alle bewoners zijn samen Stichting Future 4 MS, zij voorzien dan ook gezamenlijk in een fonds dat kan worden ingezet bij eventuele leegstand om zo het terug betalen van de investeringen te garanderen.


Mogelijke zwaktes is de naamsbekendheid. Alle zelfstandige dienstverleners zullen actief hun netwerk moeten aanspreken. Omdat zij zelfstandige ondernemers zijn, zal die bereidheid groot zijn.

Daarnaast heerst er momenteel een krapte op de zorg arbeidsmarkt. Doordat Stichting Future 4 MS ook leer/werk plekken gaat realiseren zal de kans groter zijn, bij te dragen aan een toename van zorgdienstverleners en aan de Stichting te binden. De lage tarieven voor zorg zal dit bemoeilijken. Stichting Future 4 MS biedt wel andere voordelen. Zoals een logeer- en verpleegkundige appartement of kosteloos gebruik maken van de aanwezige faciliteiten. Daarnaast hebben ze zelfstandige dienstleners, die zich bij de Stichting aansluiten, behoefte aan een afname van administratieve verplichtingen. Hierin kan Stichting Future 4 MS voorzien

In Nederland stijgt de temperatuur en het aantal zonuren. De verwachting is dat dit zal blijven toenemen a.g.v. de klimaatverandering. Maar het kan voor komen dat de zonnepanelen te weinig zonne-energie kunnen opvangen. Om dat op te vangen gaan we gebruik maken van batterijen om de energie op te slaan.


Bewoners/ zorgvragers van Stichting Future 4 MS hebben behoefte aan een wonen met innovatieve hulpmiddelen en gespecialiseerde zorg en willen ook graag bij dragen aan verbetering van het klimaat. Stichting Future 4 MS biedt dit aan met dit wooninitiatief.