Bestuur


Robin en Jeannette en Anna zijn de initiatiefnemers van Future 4 MS. Zij zullen als zorgondernemers 24 uurs zorg bieden aan alle bewoners indien m.b.t. van het bestuur en lokale zorgverleners. Het doel van het bestuur is dat alle bewoners prettig wonen, de kwaliteit van leven verhogen en passende zorg ontvangen m.b.t. van innovatieve, technische, hulpmiddelen en groene energie zodat de bewoners de kwaliteit kan verhogen en weer deel kunnen uit maken  van de maatschappij. Omdat de Zorgadviseur op dit tot de realisatie van het wooninitiatief nog werkzaam is. Is de naam i.v.m. privacy vervangen door hun functietitel.


 Bestuur F4MS

 

Voorzitter Jeannette Helder
Zij komt uit de commerciële sector en is een ervaren casemanager op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid. Daarnaast is zij opgeleid en ervaren op het gebied van het stimuleren, activeren en participatie. De voorzitter zal zich richten op de organisatie en administratie tbv Stichting Future 4 MS, de indicatie voor WLZ, WMO, UWV en de financiële administratie i.s.m. de boekhouder. Ook zal zij  in overleg met het bestuur en het zorgnetwerk activiteiten organiseren gericht op participatie.

 

Secretaris Robin Schepman
Robin is een internationaal gerenommeerde DJ. Maar hij biedt ook o.a. dagbesteding m.b.v. muziek. En is daarnaast ook bezig met het creëren van bewust zijn t.a.v. handicap en participatie in de vorm van toneel. De Secretaris heeft ruime ervaring met producten voor groene energie en zal zich richten op o.a. het onderhouden van het terrein, woon- zorg eenheden en het gemeenschappelijk gebouw/terrein. Daarnaast is Robin ook opgeleid tot persoonlijk begeleider dagactiviteiten en zal zich i.s.m. met het bestuur activiteiten organiseren en begeleiden.

 

Penningmeester Anna de Regt
Anna is lange tijd werkzaam geweest in de commerciële sector. Waarna zich als persoonlijk begeleider en verzorgende heeft ingezet. Zij is een ervaringsdeskundige op het gebied van thuiszorg en kan dit ook formeel vertalen naar diverse instellingen. Anna is ook voedingsdeskundige. Haar expertise richt met name op voeding voor mensen met MS met hun dieet/voeding behoeftes.

 

Zorg adviseur MS verpleegkunndige
Zij is een kwaliteits adviseur zorg en Zorgadviseur en heeft veel kennis en ervaring met verplegen, behandelen,  coördineren  en aansturen van zorg taken. De MS verpleegkundige is opgeleid voor het verplegen, behandelen en als kwaliteits adviseur voor zorg. De zorgadviseur zal zorgdragen voor de kwaliteit van zorg die vraaggericht en passend zal worden geboden door F4MS. Daarnaast heeft zij zich verdiept in de zorgbehoefte van mensen met MS. De MS verpleegkundige zal de kwaliteit van de geboden zorg monitoren en toetsen. Ook zal zij het zorg netwerk met verschillende zorgaanbieders aansturen en evalueren. Daarnaast zal zij nauw samenwerken met o.a. de huisarts en/of andere medische zorgverleners.


Naast het bestuur zullen in een later stadium extra leden toetreden als commissaris. Hierbij wordt gedacht aan taakgebieden zoals vertegenwoordiging tbv zorgrelaties en/of leveranciers.

Daarnaast is het bestuur voornemens een Raad van Toezicht te vormen om de kwaliteit van zorg en leven te garanderen.

 


unsplash